Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2020-03-17 - 2020-03-24
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 265 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 25 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]