Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy
Termin składania uwag
2020-03-19 - 2020-03-26
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 154 KB]
Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 120 KB]
Zarządzenie [pdf - 148 KB]