Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Termin składania uwag
2020-05-13 - 2020-05-20
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 120 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 15 KB]
Zarządzenie [pdf - 27 KB]