Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2020-09-17 - 2020-09-23
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 319 KB]
Załącznik [pdf - 104 KB]
Zarządzenie [pdf - 268 KB]