Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2020-09-17 - 2020-09-23
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 150 KB]
Załącznik [pdf - 104 KB]
Zarządzenie [pdf - 268 KB]