Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie powierzenia Hossa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zadań własnych Miasta Rybnika z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2020-09-17 - 2020-09-23
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 124 KB]
Załącznik [pdf - 104 KB]
Zarządzenie [pdf - 268 KB]