Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku.
Termin składania uwag
2020-10-06 - 2020-10-12
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 6 października 2020
Dokumenty
Metryka Projekt_uchwały [pdf - 226 KB]
Uzasadnienie [pdf - 97 KB]
Załącznik [pdf - 99 KB]
Zarządzenie [pdf - 198 KB]
Metryka Projekt_uchwały [pdf - 227 KB]
Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
Załącznik [pdf - 100 KB]
Zarządzenie [pdf - 198 KB]