Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Termin składania uwag
2020-10-14 - 2020-10-20
Zarządzenie Prezydenta Miasta
514/2020 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Opublikował
Barbara Koza (Kierownik Referatu PS-II) dnia 14 października 2020
Dokumenty
Metryka Projekt_uchwały [pdf - 348 KB]
Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
załącznik [pdf - 100 KB]
Zarządzenie 514 [pdf - 197 KB]
Metryka wynik konsultacji [pdf - 181 KB]