Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnika
Termin składania uwag
2020-11-12 - 2020-11-17
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 4 MB]
Uzasadnienie [pdf - 1004 KB]
Zarządzenie [pdf - 4 MB]