Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości
Termin składania uwag
2021-01-08 - 2021-01-14
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały z uzasadnieniem [pdf - 393 KB]
zarządzenie [pdf - 526 KB]
Metryka Wynik konsultacji [pdf - 108 KB]