Dotyczy
Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2021 roku
Termin składania uwag
2021-01-28 - 2021-02-04
Zarządzenie Prezydenta Miasta
43/2021 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2021 roku
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały [pdf - 168 KB]
Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
załącznik [pdf - 21 KB]
Zarządzenie [pdf - 26 KB]
Metryka wynik konsultacji [pdf - 175 KB]