Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Termin składania uwag
2021-04-15 - 2021-04-19
Opublikował