Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033
Termin składania uwag
2021-04-28 - 2021-05-19
Opublikował