Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Termin składania uwag
2021-05-18 - 2021-05-25
Opublikował