Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Termin składania uwag
2021-06-17 - 2021-06-23
Opublikował