Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok
Termin składania uwag
2021-09-07 - 2021-09-28
Opublikował