Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Termin składania uwag
2021-09-09 - 2021-09-15
Opublikował