Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Termin składania uwag
2021-09-09 - 2021-09-15
Opublikował