Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Termin składania uwag
2021-10-25 - 2021-10-31
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 25 października 2021