Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026
Termin składania uwag
2021-11-04 - 2021-11-12
Opublikował