Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 302/XVIII/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
Termin składania uwag
2021-12-09 - 2021-12-15
Opublikował