Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 739/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
Termin składania uwag
2021-12-09 - 2021-12-15
Opublikował