Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2022 roku
Termin składania uwag
2022-04-14 - 2022-04-21
Zarządzenie Prezydenta Miasta
245/2022 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2022 roku
Opublikował