Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu
Termin składania uwag
2022-06-23 - 2022-06-28
Opublikował