Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Termin składania uwag
2022-09-15 - 2022-09-21
Opublikował