Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
Termin składania uwag
2022-11-17 - 2022-11-23
Opublikował