Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
Termin składania uwag
2022-12-06 - 2022-12-13
Opublikował