Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2023-01-16 - 2023-01-23
Opublikował