Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.
Termin składania uwag
2023-09-12 - 2023-09-19
Zarządzenie Prezydenta Miasta
688/2023 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika
Opublikował
dnia 7 września 2023