Dotyczy
Konsultacji społecznych uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku
Termin składania uwag
2023-09-08 - 2023-09-18
Zarządzenie Prezydenta Miasta
696/2023 konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku
Opublikował
dnia 8 września 2023
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 225 KB]
Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
zarządz [pdf - 100 KB]
zarządzenie [pdf - 200 KB]
Metryka Wynik konsultacji [pdf - 258 KB]
Wynik konsultacji [rtf - 90 KB]