Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
Termin składania uwag
2023-10-04 - 2023-10-11
Zarządzenie Prezydenta Miasta
766/2023 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
Opublikował
Izabela Małek (Starszy Inspektor PS-I) dnia 4 października 2023