Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Marysieńki Sobieskiej
Termin składania uwag
2023-11-20 - 2023-11-27
Zarządzenie Prezydenta Miasta
859/2023 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Marysieńki Sobieskiej
Opublikował