Dotyczy
Konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011"
Termin składania uwag
2010-11-15 - 2010-11-26
Zarządzenie Prezydenta Miasta
550/2010 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Opublikował