Dotyczy
Konsultacji w sprawie zmian w REGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU LUB ZWIERZĄT ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU BĘDĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ MIASTA RYBNIKA
Termin składania uwag
2011-01-19 - 2011-01-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
21/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną miasta Rybnika
Opublikował