Dotyczy
Konsultacji w sprawie LIKWIDACJI SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W RYBNIKU PRZY UL. MAŁACHOWSKIEGO 145 ORAZ LIKWIDACJI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
Termin składania uwag
2011-01-19 - 2011-01-21
Zarządzenie Prezydenta Miasta
17/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145
Opublikował