Dotyczy
Konsultacji w sprawie ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RYBNIK
Termin składania uwag
2011-01-19 - 2011-01-21
Zarządzenie Prezydenta Miasta
18/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest miasto Rybnik
Opublikował