Dotyczy
Konsultacji w sprawie ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 UST. 4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Termin składania uwag
2011-01-19 - 2011-01-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
19/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska
Opublikował