Dotyczy
Konsultacji w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Termin składania uwag
2011-02-10 - 2011-02-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
48/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku....
Opublikował