Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
Termin składania uwag
2011-02-15 - 2011-02-20
Zarządzenie Prezydenta Miasta
54/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych …
Opublikował