Dotyczy
Konsultacji w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Termin składania uwag
2011-02-18 - 2011-02-23
Zarządzenie Prezydenta Miasta
57/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane…
Opublikował