Dotyczy
Konsultacji w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
2011-03-07 - 2011-03-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
78/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku…..
Opublikował