Dotyczy
konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2011-03-23 - 2011-03-25
Zarządzenie Prezydenta Miasta
106/2011 konsultacji projektu zmiany uchwały nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26.06.2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład. …
Opublikował