Dotyczy
konsultacji w sprawie zmiany Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Termin składania uwag
2011-03-22 - 2011-03-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
110/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr 16/III/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10.12.2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta…
Opublikował