Dotyczy
konsultacji w sprawie: zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2011-03-22 - 2011-03-25
Zarządzenie Prezydenta Miasta
109/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował