Dotyczy
konsultacji w sprawie: zmiany Uchwały nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2011-03-24 - 2011-03-28
Zarządzenie Prezydenta Miasta
115/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22.12.2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat…
Opublikował