Data publikacji
2019-09-06 09:35:17
Nr sprawy
ZP.271.103.2019
Tytuł zamówienia
Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”
Data przetargu
2019-10-10 (przesunięto na 2019-10-28)
Dokumenty w sprawie
Metryka Ogłoszenie o zamówieniu [pdf - 147 KB]
Metryka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [doc - 749 KB]
Metryka Projekt wystawy_RAFAŁ [zip - 311 MB]
Metryka Identyfikator postępowania [docx - 10 KB]
Metryka KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3193b54c-646e-4922-b35a-f47904326f19 [asc - 700 B]
Metryka Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ [doc - 124 KB]
Plik JEDZ w formacie pdf [pdf - 76 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [rtf - 473 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 86 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania #2 [rtf - 454 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania #3 [rtf - 455 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania #4 [rtf - 455 KB]
Metryka Nowy formularz ofertowy [doc - 308 KB]
Odpowiedzi na pytania #5 [rtf - 472 KB]
Metryka Nowy formularz ofertowy [doc - 307 KB]
Odpowiedzi na pytania [rtf - 469 KB]
Metryka Plik JEDZ w formacie XML [xml - 101 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 70 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 70 KB]
Metryka Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu [doc - 248 KB]
Metryka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [rtf - 2 MB]
Metryka Odwołanie [pdf - 236 KB]
Załącznik 1 do odwołania [pdf - 1146 KB]
Załącznik 2 do odwołania [pdf - 1210 KB]
Załącznik 3 do odwołania [pdf - 589 KB]
Załącznik 4 do odwołania [pdf - 327 KB]
Załącznik 5 do odwołania [pdf - 227 KB]
Załącznik 6 do odwołania [pdf - 449 KB]
Załącznik 7 do odwołania [pdf - 239 KB]
Metryka Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej [pdf - 4 MB]
Metryka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [rtf - 2 MB]
Metryka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 121 KB]