Nazwa
Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-06-03

Kto może załatwić sprawę:
Organizator imprezy.

Formularz wniosku:
Wniosek dotyczący zawiadomienia Prezydenta Miasta Rybnika o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach działalności kulturalnej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu), w Wydziale Kultury, lub pobrać stąd:
Metryka Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej [pdf - 27 KB]

Wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii UM.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Brak. 

Opłaty:
Brak. 

Termin załatwienia sprawy:
Zawiadomienie należy złożyć na 30 dni przed planowaną datą imprezy. 

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak. 

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Zamkowa 5, I piętro, pokój 14. 

Telefon, e-mail:
32 439 22 61; kultura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. - O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 406 ze zm.)

Tryb odwołania.
Brak.

Uwagi:
Brak.