Nazwa
Nadanie/zmiana numeru PESEL
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-02-28

Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o nadanie numeru PESEL.
Wniosek należy pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Załączniki:
Ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć na piśmie utrwalonym w formie papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem, bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.

Czas realizacji
Do 1 miesiąca.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala 158
tel. 32 43 92 178, 32 43 92 178, 32 43 92 188, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL. 
  3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców.