Nazwa
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2021-11-30
Organ właściwy do realizacji usługi
Wojewoda Śląski.

Wymagane dokumenty
Wniosek zgłoszenia jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego przesyłany za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załączniki:
Dowody osobiste jubilatów (do wglądu).

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 3. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 18
  44-200 Rybnik
 4. Złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
Czas realizacji
Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP w USC organizowana jest uroczystość wręczenia medali.
Jeżeli Jubilat nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości, proszony jest o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia medalu.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
 2. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.