Nazwa
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-02-28

Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wniosek na zgłoszenie reklamacji w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 2 dni.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Skargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 2 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu do którego został złożony wniosek.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2,I piętro, pokój 162
tel. 32 43 92 162, 32 43 92 172, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców.